Terapie osobního růstu

Terapie je cesta k tomu, aby se klient naučil pomoci si sán, osvojil si Nové postoje, způsoby chování, uvědomění si zacházení se svými pocity. Cílem terapie je pak zmena ve způsobu jeho života, v jeho prožívání, myšlení i jednání vedoucí k celkově lepšímu pocitu ze života.